smog a zdrowie

Smog fotochemiczny powstaje w słoneczne dni w miejscach o nasilonym ruchu ulicznym. Inna nazwa tego zjawiska to smog typu Los Angeles, co jest związane z tym, iż to właśnie w tym amerykańskim mieście problem ze smogiem fotochemicznym wystąpił na tak dużą skalę. Niestety, wysokie stężenie ozonu, czyli gazu, który powstaje w wyniku reakcji spalin i zanieczyszczeń powietrza ze światłem słonecznym można zaobserwować także w innych miastach na świecie, również w Polsce – Warszawa, Katowice, Wrocław czy też Kraków to tylko nieliczne z polskich miast, w których stężenie smogu fotochemicznego jest znaczne. Smog a zdrowie ludzi Jak wiadomo, nawet krótka ekspozycja na powietrze zanieczyszczone smogiem nie jest obojętne dla naszego organizmu. Przy wysokim stężeniu można bardzo szybko zaobserwować takie objawy, jak[…]