smog skutki

Smog w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w całej Unii Europejskiej. W celu poprawy stanu powietrza tworzone są specjalne regulacje prawne dotyczące między innymi emisji spalin czy dopuszczalnego rodzaju opału, jednak w ciągu ostatnich lat nie nastąpiła zbyt wielka poprawa. Smog skutki Badania nad smogiem wciąż trwają. Już dziś wiadomo, że podwyższenie jego poziomu przyczynia się do: – wzrostu zachorowań na zapalenie płuc, – rozwoju astmy oskrzelowej, – znacznego wzrostu chorób układu oddechowego, – wzrostu zachorowań na różnego rodzaju nowotwory, a przede wszystkim na raka płuc, – zwiększenia zachorowalności na miażdżycę, – częstszego występowania zawałów serca, udarów niedokrwiennych mózgu oraz wylewów, – zwiększenia częstotliwości występowania chorób układu krwionośnego. Maska chroniąca[…]

maski sklep

Okazuje się, że smog nie jest już tylko problemem wielkich, światowych metropolii, ponieważ również w Polsce coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem smogu. Na czym ono polega i jak się przed nim zabezpieczyć? Czym jest smog? Smog nie jest zjawiskiem naturalnym, ale jest on spowodowany w głównej mierze przez destrukcyjną działalność człowieka. Ze smogiem mamy do czynienia wówczas, kiedy zanieczyszczenia powietrza spowodowane działalnością człowieka spotkają się z niekorzystnymi, naturalnymi zjawiskami atmosferycznymi, taki mi jak mgła oraz brak wiatru. Smog można podzielić na dwie podstawowe kategorie: – smog londyński, który występuje w miesiącach zimowych, – smog typu Los Angeles, który występuje w miesiącach letnich, jednak w strefie subtropikalnej. Jak należy się chronić przed smogiem? Najskuteczniejszą metodą ochrony osobistej dróg oddechowych[…]

maska przeciwpyłowa

Czyste powietrze jest obecnie luksusem, jakiego nie sposób spotkać w wielu polskich miastach. Powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone i coraz więcej zagrożeń wiąże się z oddychaniem nim na co dzień.