KLINIKA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU